Siste nytt i Levanger Næringsforum

Ny styresammensetning LNF AS

  • 05.10.2016 - 08:37:52

Styret informerer: Som følge av at Ketil Hveding har trukket seg som styreleder i Levanger Næringsforum AS, ble det i styremøte den 04.10.16 enstemmig vedtatt at 1. varamedlem Geir Tore Persøy trer inn som styremedlem. Nestleder Hallvard Brandseth konstitueres som ny styreleder frem til neste ordinære generalforsamling. Kristin Nordberg Norum ble enstemmig valgt som ny nestleder. Dette i tråd med gjeldende lovverk (Aksjeloven §6-8). Med vennlig hilsen Styret i Levanger Næringsforum AS

Les mer

Ketil Hveding trekker seg som styreleder i Levanger Næringsforum AS

  • 23.09.2016 - 15:26:32

Styret ønsker med dette å informere om at Ketil Hveding har valgt å trekke seg som styreleder i Levanger Næringsforum AS. Styret vil takke for jobben han har gjort for forumet og ønsker han lykke til videre. Vi vil komme tilbake til informasjon vedrørende valg av ny styreleder. Spørsmål kan rettes til: Hallvard Brandseth 416 35 820 hallvard.brandseth@visma.com Mvh Styret i Levanger Næringsforum AS v/Hallvard Brandseth

Les mer

Levanger Næringsforum har inngått samarbeidsavtale med Pretor Advokat AS

  • 25.08.2016 - 07:49:06

Levanger Næringsforum AS har innledet samarbeid med Pretor Advokat AS, som sikrer våre medlemmer tilbud om kostnadsfri konsultasjon. På denne måten kan medlemmene få anledning til å drøfte enkeltstående, konkrete saker - og enten få avklart om man bør gå videre, eller kanskje allerede der og da få de svar og den avklaring man har behov for. Pretor tilbyr også medlemsbedriftene en gratis "helsesjekk", dvs. en gjennomgang av bedriftens juridiske forhold (f.eks. ift. arbeidskontrakter, leveransekontrakter, standardvilkår, leiekontrakter osv.) for å belyse eventuelle "helsefarer" som må rettes opp. Vi ser fram til et flott samarbeid med Pretor Advokat AS!

Les mer

Levanger Næringsforum AS oppretter Kvinners Nettverksforum

  • 06.06.2016 - 12:41:35

Kvinners Nettverksforum er et medlemsbasert forretningsnettverk for kvinner som er ansatt i medlemsbedrifter i Levanger Næringsforum AS. Målet er å øke andelen kvinner i styrer og ledelse i regionens virksomheter. Hovedmål for forumet: Arrangere seminarer og nettverkstreff for kompetansepåfyll og relasjonsbygging Iverksette tiltak for nettverksbygging, erfaringsutveksling og forretningsutvikling. Synliggjøre Kvinners Nettverksforum`s medlemmer for næringslivet i regionen (styredatabase). Kvinners Nettverksforum er åpent for kvinnelige ansatte i medlemsbedrifter i Levanger Næringsforum AS. Deltakelsen koster kr 500,- pr år, og går til å dekke administrasjon. Det legges opp til 4 samlinger pr. år, og deltakelsen er uforpliktende Første treff arrangeres 7. september på Stiklestad Hotell kl 17. 00 - ca 19.00. Tema: «Hvordan bygge Nettverk» ved Merethe Storødegård Etterpå samles vi i restauranten der vi får servert Tapas-tallerken og et glass vin eller mineralvann fo

Les mer

Levanger Næringsforum ser opp og fram

  • 27.05.2016 - 10:47:01

Link til T-A`s reportasje etter ekstraordinær generalforsamling

Les mer