Imponert: Komunalsjef samfunnsutvikling Unni Storstad (f.v.), ordfører Robert Svarva og næringsforumleder Svein Kvarving imponerte næringsforeningslederne Kaare Hagerup fra Klæbu, Jorulf Husby fra Stjørdal og Ole Christian Iversen fra Malvik når et gjelder næringslivet i kommunen.FOTO: HÅKON OKKENHAUG

Det var under en befaring langs aksen Trondheim – Verdal mandag, der målet var å bli oppdatert på næringslivet og næringsarealene som tilbys langs aksen, at Kaare Haagerup ble imponert over hva som skjer i næringslivet i søndre del av Innherred. Også næringssjef i Stjørdal kommune, Jorulf Husby, deltok.

– Jeg ser at vi skulle ha orientert oss nordover for lenge siden. Næringsforeningene i Trondheimsregionen, det vil si fra Malvik til Gauldalen, har til nå vært alt for sørvendte. Jeg er etter mandagens besøk imponert over hva som skapes i Levanger og Verdal og hvor rikt og variert næringslivet de to kommunene er, sier Hagerup til Trønder-Avisa etter besøket.

– Et fint initiativ

Daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Verdal Næringsforum finner det morsomt at ledere fra næringsforeninger i sørfylket tar kontakt for å orientere seg om hva som finnes i nordfylket.

– De ville ha mer kunnskap om næringsutvikling i vårt område og hva slags næringsarealer vi kan tilby, sier Furunes og legger til:

– Jeg fikk inntrykk av at de ble en smule imponert og litt overrasket over alt som foregår i Verdal. Det var fint at de tok et slikt initiativ, sier Furunes og legger til:

– Det er interessant og viktig at vi sammen styrker regionen vår. Vi i Verdal vil gjerne styrke Trondheim som motor i et samspill med oss. Sammen skaper vi gode synergier og gjennom samhandling skjer det mye.

Ønkes velkommen

Leder Svein Kvarving i Levanger Næringsforum er også svært fornøyd med at næringsforeningene i Trondheimsregionen gjør seg kjent med naboene i nord.

–  Det er naturlig for dem å se nordover og for oss å se sørover. Vi samarbeider allerede med Næringsforeningen i Trondheimsregionen, sier Kvarving som i likhet med Furunes ønsker et tettere samarbeid velkommen.

Som leder for to næringsforeninger i Sør-Trøndelag og del av Næringsforeningen i Trondheimsregionen er Kaare Hagerup ærlig på at næringsaktørene i Sør-Trøndelag generelt vet for lite om hva som finnes og hva som foregår i næringslivet i Nord-Trøndelag, og hva det kan tilby.

Imponert sørtrønder

– Jeg er imponert, både over omfanget og aktiviteten i Verdal og Levanger, sier Hagerup og peker på at i aksen Trondheim-Verdal er avstanden kort mellom fire byer.

– Langs dene aksen finner vi en internasjonal flyplass og en E6 som nå oppgraderes og gjør avstandene kortere. Vi vet at mye i fremtiden vil foregå i denne næringskorridoren. Derfor er det viktig at vi snakker mer med hverandre, og blir mer kjent og oppdatert på hva som foregår, sier Haagerup som vil jobbe for et tettere samarbeid mellom næringsforeningene mellom Trondheim og Verdal.

Artikkel hentet fra Trønder-Avisa 14.11.17 – Journalist Svein Helge Falstad