– Dette er et godt budsjett for Norge og for Trøndersk næringsliv. Fjerning av maskinskatten viser at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.
 
Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag kommenterer forslag til statsbudsjett for 2018. Fotograf: Moment Studio

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
– Vi er glade for at regjeringen reduserer veksten i oljepengebruken i neste års statsbudsjett, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.
– Norsk økonomi nærmer seg igjen normaltilstand og da er det naturlig at veksten i oljepengebruken dempes ned mot antatt normalnivå, slik at oljepengebruken er bærekraftig på sikt.

Maskinskatten fjernes

Lien er også svært fornøyd med at skatten på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet.
– Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter i store deler av Trøndelag, sier Lien.
– Små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter. Fjerning av maskinskatten viser at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser.

Ingen elektrifisering av Trønderbanen

Den største skuffelsen for næringslivet i Trøndelag i forslag til statsbudsjett er at det ikke er lagt inn midler til elektrifisering av Trønderbanen.

– Dette er svært skuffende når vi helt frem til sommeren har fått vite fra Regjeringen at fremdriften på elektrifiseringen skulle opprettholdes, sier Lien.
– Å knytte fylkeshovedstedene sammen med elektrisk jernbane er et viktig tiltak for å styrke arbeidsmarkedet i regionen vår og ville bidratt til å redusere klimagassutslippene.
– Vårt håp er nå at Stortinget sier klart og tydelig fra om at elektrifisering må på plass innen den timeplanen Regjeringen selv har foreslått i Nasjonal Transportplan.

Kilde: NHO Trøndelag