Vi har kommet godt i gang med Lederskolen 2018, et lederutviklingsprogram vi arrangerer i samarbeid med BI og Steinkjer Næringsforum. Det er 25 deltakere på kurset, deltakerne er geografisk spredt fra Stjørdal til Malm, og jobber innen både privat og offentlig sektor.

Dersom du ikke fikk mulighet til å melde deg på Lederskolen 2018, er det muligheter igjen i 2019.

Her er temaer kurset dekker:

Det utviklingsorienterte styret
Foreleser: Frode Solberg, Høyskolelektor Institutt for rettsvitenskap og styring

Forretningsmodell og innovasjon
Foreleser: Frode Solberg, Høyskolelektor Institutt for rettsvitenskap og styring

Effektiv økonomistyring og regnskapsforståelse
Foreleser : Olav Lilleberg, Førstelektor Campus Trondheim, Institutt for samfunnsøkonomi

Markedsføring i 2018
Foreleser: Håvard Huse, høyskolelektor, Campus Trondheim, Institutt for markedsføring

Fra administrasjon til ledelse
Foreleser: Linn Slettum Bjerke, Timeforeleser ved Campus Trondheim og partner i firmaet Østlyng og Bjerke og Frode Solberg

Rekruttering og medarbeiderutvikling
Foreleser: Trond Asmussen, Timeforeleser ved Campus Trondheim og faglig rådgiver i Napha.

Økt lønnsomhet gjennom prosjektledelse
Foreleser: Tore Aalberg, Timeforeleser ved Campus Trondheim, Oslo og Nettstudier og eier og leder Consensus Training AS

Jeg som leder?
Foreleser: Linn Slettum Bjerke og Frode Solberg