Nomineringen er avsluttet.

Nominer bedrifter til prisen «Årets Servicebedrift» i Levanger kommune

Følgende kriterier er lagt til grunn:

  • Medarbeidere med god kunnskap om bedriftens varer/tjenester
  • Medarbeidere som opptrer imøtekommende og setter kunden i sentrum
  • Medarbeidere som kjenner sitt nærområde godt ved å kunne gi anbefalinger til sine kunder om opplevelser og tjenester i regionen
  • Medarbeidere som gir kunden mer enn forventet
  • Kan tildeles bedrifter, personer eller organisasjoner
  • Bedriften bidrar positivt for sitt lokalmiljø

 

Vinneren publiseres på årets Sommerfest 27. juni!