Christian Green, driver Skallstuggu Fjellstue AS, ble hedret og tildelt «Årets servicebedrift» i Levanger kommune under årets Sommerfest for medlemmer i LNF AS.

Følgende kriterier er lagt til grunn for tildelingen:

  • Medarbeidere med god kunnskap om bedriftens varer/tjenester
  • Medarbeidere som opptrer imøtekommende og setter kunden i sentrum
  • Medarbeidere som kjenner sitt nærområde godt ved å kunne gi anbefalinger til sine kunder om opplevelser og tjenester i regionen
  • Medarbeidere som gir kunden mer enn forventet
  • Kan tildeles bedrifter, personer eller organisasjoner
  • Bedriften bidrar positivt for sitt lokalmiljø

Det var styret i Levanger Næringsforum AS som vurderte nominasjonene som hadde kommet inn, og valget falt på Skallstuggu Fjellstue AS med følgende begrunnelse:

Årets vinner innfrir alle kriterier.

Årets servicebedrift fikk et stort løft da de nye eierne tok over bedriften i 2015. Stedet har blitt en attraksjon, ikke bare for lokalbefolkningen, men også folk utenbys fra. De har gjort stedet til et populært samlingssted både for private, turister, skoleklasser og næringsdrivende som skal avvikle konferanser, hver dag – hele uken!

Det er et betydelig stykke jobb som er lagt ned med restaurering oppgradering og utbygging, og vi vet at det er eierne sammen med venner og familie som har gjort det til den suksessen det har.

Eierne har i stor grad bidratt til å utvikle turstier både for skigåere, gående og syklende i området og de har lagt til rette for alle – uansett fysisk form, fysiske begrensninger og ferdigheter. Her er alle velkommen! De brenner for jobben deutfører noe innbyggerne spesielt i Levanger har nytt godt av og det er ingen tvil om at vinneren av årets Servicebedrift, Skallstuggu Fjellstue AS, er medvirkende til at Levangsbyggen har blitt mer aktiv, koser seg på fjellet og har vært på Skjærtorsdags-fest som de aldri har opplevd maken til i Levanger.

Vi gratulerer med utmerkelsen «Årets Servicebedrift»!

Se reportasje fra Trønder-Avisa her!