Søndag 2. september var det offisiell åpning av verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass, Biokraft AS,  på Skogn, og Levanger Næringsforum var invitert til åpningen.

Statsminister Erna Solberg foresto selve åpningen.

  

– En milepæl på veien til å gjøre Norge til et lavutslippsamfunn, sa Erna Solberg.

I august 2015 startet grunnarbeidet på fabrikktomta på Skogn og nå står biogass-fabrikken klar.

– Vi har gjennomført oppstart og første driftsfase siden juni, og så langt har det vært svært vellykket og i henhold til planen vår, sier Håvard Wollan, adm.dir i Biokraft AS.

Den flytende biogassen som produseres ved fabrikken er kjøpt og distribueres av AGA, og den vil utnyttes som drivstoff i blant annet kollektivtrafikk og i tungtransport. Fabrikken baser er seg på å produsere gass fra avfallsstoffene fra oppdretts- og skognæringen. Drivstoffet ansees å være klimanøytralt.

Fabrikken vil i første omgang ha kapasitet til å produsere 12,5 millioner kubikkmeter fornybar metan (biogass), som tilsvarer en energiproduksjon på 125 GWh per år. Intensjonen er å doble denne kapasiteten i løpet av de neste to årene, slik at den totale produksjonskapasiteten blir 250 GWh per år.

Vi gratulerer Biokraft AS med åpningen, og vi ser frem til å følge med utviklingen på Skogn i årene fremover!