Tradisjon tro, arrangerte vi også i år, Næringslivstur for våre medlemmer. I år arrangerte vi turen sammen med Levanger Kommune, og hadde tema: «Levanger i vekst og utvikling».

Vi var 40 deltakere som var samlet i Östersund 16. – 18. september, og vi det var en blanding av privat næringsliv, kommuneadministrasjon og fylkesadministrasjon. Vi hadde også besøk av sveriges representant for Interreg, og leder for Storsjöcupen.

Målet for turen var å bli bedre kjent og kommunisere hva som er viktig for utvikling av Levanger som en del av Trøndelag i årene som kommer. Vi hadde fokus på både lokale og regionale utfordringer og muligheter, og det ble flere gode diskusjoner underveis. Aktørene fra privat næringsliv fikk komme med sine synspunkt på hvilke saker de synes kommunen skal prioritere og ikke prioritere i nærmeste fremtid. Dette var en god arena for å opprette en felles plattform for veien videre.

Vi takker alle deltakere for en flott tur, og et hyggelig lag – vi ser frem til neste år!