Hotell på havna

Bilde: Norconsult

Interessen for nytt hotell i Levanger er stor. Skal vi få realisert planene må vi ha mer konkrete analyser av behovet. Kommunen har engasjert Horwath for å gi oss slike analyser. For å gi et best mulig bilde er det viktig at du som ønsker å bruke hotellet svarer på denne undersøkelsen.

Undersøkelsen distribueres gjennom kommunens epostliste over næringsdrivende og via LNFs nyhetsbrev. Din besvarelse er anonym.

Gå inn her for å gi ditt svar!

Takk for ditt bidrag!