Tradisjon tro arrangeres det Marsimartna også i år 🙂 Marsimartnan er regionens fremste kulturmartna med fokus på «ækte vare» i alle ledd, både når det gjelder handel, kultur og folkefest!

I 1991 oppsto den moderne Marsimartnan – etter 50 års dvale. Delvis med nytt innhold, men med solid kulturhistorisk forankring. Marsimartnan gjennomføres i forbindelse med Mattisdag, i månedsskiftet februar/mars hvert år, og kan spores tilbake til vikingetid.

Åpningstider boder:
Torsdag 28.02.2019: 10–18
Fredag 01.03.2019: 10–17
Lørdag 02.03.2019: 10–16
Med forbehold om endringer

Velkommen som utstiller, kulturbærer eller deltager!

Påmelding for bodholdere gjøres her!