Til orientering for medlemmer og samarbeidspartnere i Levanger næringsforum AS;

Vi har inngått avtale om bistand fra Verdal Næringsforum til å hjelpe oss å drifte selskapet videre slik situasjonen er pr. dags dato. Det kommer til å bli innkalt til medlemsmøte og generalforsamling før sommerferiene starter. Vi takker Verdal Næringsforum for at de hjelper oss i denne fase.

Vi jobber nå med å gjennomføre aktiviteter som er planlagt og betjene medlemmene våre.

Evt. spørsmål kan rettes til styreleder Jon Arne Sand i Levanger Næringsforum AS eller daglig leder i Verdal Næringsforum, Ingrid Dahl Furunes.