Sted: Kommunestyresalen i Levanger Rådhus, 7600 LEVANGER

Tidspunkt: Onsdag19.06.2019

  • Informasjonsmøte «Veien videre» kl. 12:00 – 13:00.
  • Generalforsamling kl. 13:00

Til behandling på generalforsamling foreligger:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen
  3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
  4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Valg av revisor
  7. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor
  8. Innkomne forslag

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 1 uke før generalforsamlingen.

Fullstendig saksliste, årsberetning, regnskap og innstilling fra valgkomiteen skal foreligge senest 1 uke før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagte fullmaktsblankett med innkalling HER).

Påmelding gjøres via kontaktskjema her:  https://levangernf.no/arrangement/generalforsamling-og-informasjonsmote-i-levanger-naeringsforum-as/

Levanger 04.06.2019,

Styret i Levanger Næringsforum AS