Sted: Thon Hotel Backlund, Kirkegt. 41, 7600 LEVANGER

Tidspunkt: Onsdag 28.08.2019 kl. 12.00

Til behandling på generalforsamling foreligger: 

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 
  4. Avvikling av Levanger næringsforum AS

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se fullmaktsblankett her). Registrering åpnes 30 minutter før møtestart.

Påmelding gjøres via kontaktskjema her: https://levangernf.no/arrangement/ekstraordinaer-generalforsamling-i-levanger-naeringsforum-as/