Tidspunkt

13. november 2018

19:00 - 21:00

Levanger Venstre inviterer medlemmer i Levanger Næringsforum til åpent møte med tema: «Næringsutvikling i Levanger Kommune»

Problemstilling:

  • Er Levanger kommune en attraktiv kommune for nyetableringer og for ekspansjon i eksisterende bedrifter?
  • Er arbeidsmarkedet i Levanger variert nok, og attraktivt nok for nyrekruttering av arbeidstakere?

Møtet deles inn i tre hovedtema med korte innlegg på 10-15 min.

Tema 1:
Hvordan oppleves Levanger kommune som vertskommune for næringslivet, og hvordan ønsker kommunen å framstå?

Innledere:
Torgeir Lian.  Daglig leder Kjell Lian AS.
Per Olav Gilstad. Næringslivsleder.
Håkon Okkenhaug. Næringssjef Levanger Kommune.

Tema 2:
Hvilke utviklingsmuligheter ser investorer og næringsdrivende i Levanger Sentrum?

Innledere:
Ole Martin Thorvaldsen, Bedriftsleder/Investor
Tove Nordgaard. Byantikvar Levanger Kommune
Marit Elin Wandsvik. Daglig leder «Rådyrdama»

Tema 3:
Er arbeidsmarkedet i Levanger variert nok og attraktivt nok for nyrekruttering av arbeidstakere?

Innledere:
Vegard Helland. Leder bedriftsmarked Sp1SMN. Gjennomgang av NHO’s kommunebarometer for Levanger og konjunkturbarometret for Levanger.
Vidar Kjesbu.  Daglig leder Trønderbilene AS.

Velkommen!

Se alle arrangement
Galleri Fenka