Tidspunkt

19. juni 2019

07:00 - 09:00

Påmelding

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist 14. juni . Meld deg på ved å klikke på knappen nedenfor.

Verdal næringsforum har i samarbeid med Verdal videregående skole gleden av å invitere til frokostmøte hvor vi skal ta for oss ulike tema innenfor hva som forventes av trøndersk arbeids- og næringsliv de neste 10 åra. Trøndelag ønsker å ha et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv, noe som betyr at samarbeid med blant annet utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forskningsmiljø må være godt.

Hva er det som stimulerer til lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet? Hva er det som gjør et opplærings- og utdanningssystem fleksibelt? Hvordan bør utdanningssystemet og arbeidslivet samarbeide? Hva betyr god tilgang på relevant kompetanse, kapital og sterke innovasjonsmiljø? Hva kreves av de ulike partene i framtida og hvilke forventninger har de som er framtidige arbeidstakere av arbeidslivet i regionen?

Agenda:

07:00 – 07:30    Frokosten står klar

07:30 – 07:40    Velkommen og innledning

07:40 – 08:10    Samarbeidet mellom Trøndelag fylkeskommune og lokalt næringsliv, v/Trøndelag fylkeskommune

08:10 – 08:15     Påfyll av kaffe

08:15 – 08:35     Historien og muligheter, v/Inga Granlund og Sigrid Schiefloe, KVERNMO AS

08:35 – 08:50    Ungdommenes tanker om framtiden og arbeidslivet i regionen, v/elever Verdal vgs

08:50 – 09:00    Slutt

Frokosten holdes på Aulaen på Verdal vgs, og er kun for medlemmer av næringsforumet i Verdal NF og Levanger NF (gratis).

Velkommen!

Se alle arrangement
Verdal videregående skole, Stiklestad Alle 8, 7650 Verdal