Tidspunkt

19. juni 2019

12:00 - 00:00

Sted
Kommunestyresalen, Rådhuset Levanger
Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på ved å benytte skjemaet nedenfor.

Innkalling til generalforsamling og informasjonsmøte i Levanger Næringsforum AS

 

Sted: Kommunestyresalen i Levanger Rådhus, 7600 LEVANGER

Tidspunkt:

Onsdag 19.06.2019

  • Informasjonsmøte «Veien videre» kl. 12:00 – 13:00.
  • Generalforsamling kl. 13:00

 

Til behandling på generalforsamling foreligger:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen
  3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
  4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Valg av revisor
  7. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor
  8. Innkomne forslag

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 1 uke før generalforsamlingen.

Fullstendig saksliste, årsberetning, regnskap og innstilling fra valgkomiteen skal foreligge senest 1 uke før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig. Last ned fullmaktsblankett og innkalling her: Innkalling til generalforsamling i Levanger Næringsforum AS (002).

 

Påmelding gjøres via kontaktskjema nedenfor.

 

Levanger 04.06.2019,

Styret i Levanger Næringsforum AS

Se alle arrangement