Tidspunkt

6. november 2017

12:00 - 13:30

Påmelding

Lederutfordringen i det digitale skiftet

Vi skulle kanskje ønsket at ting var som før, men slik vil det aldri bli. Synes vi det går fort? Om 2 – 3 år mener mange at vi vil synes at det gikk sakte i 2017.

For virksomheter handler det om å henge med, og helst være i forkant av utviklingen med ny teknologi – forretningsmodeller – en konkurranse og markedsarena i kontinuerlig endring osv.

Ledelse og lederens utfordringer i denne «nye» og sterkt endrede hverdagen er også en del av dette. Uten kompetent daglig ledelse og et moderne styre blir effekten av alt det nye lett begrenset.

Frode Solberg fra BI vil i dette foredraget rette fokus på de utfordringer som ligger i å takle og utøve god ledelse i denne nye hverdagen, både i forhold til lederrollen og bedriftens styre.

Det vil også bli gitt informasjon om seminarprogrammet Lederskolen som settes opp på nyåret 2018.

VELKOMMEN!

Se alle arrangement
Kommunestyresalen, Rådhuset Levanger