Tidspunkt

16. - 18. september 2018

10:00 - 16:00

Påmelding

Pris: Kr 7300,-

Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjemaet nedenfor.

I samarbeid med Levanger kommune inviterer Levanger Næringsforum AS våre medlemmer til Næringslivstur til Östersund, 16. – 18. september.

«Levanger i vekst og utvikling»

Levanger er i følge ferske tall fra SSB den kommunen på Innherred som vokser mest i innbyggertall.

Levanger vokser med 200 innbyggere i året,  dette er mer enn de andre kommunene på Innherred til sammen i fjor. 

 

Program:

Dag 1:

BOLYST OG NÆRINGSUTVIKLING

Levanger har i de siste årene tiltrukket seg, ikke barefolk fra nærområdet, men også folk fra andre steder i landet og utlandet.

– Hva er suksessfaktoren?

– Vokser næringslivet proporsjonalt med innbyggertallet?

Bolyst og Næringsutvikling går hånd i hånd, og ordfører i Levanger kommune, Robert Svarva, forteller om Levanger kommune sin rolle som vertskapskommune for næringsliv.

Næringssjef i Levanger kommune, Håkon Okkenhaug, ser på «Den lange horisonten»:

– Hvilke næringsareal har vi nå og om 5 år?

E6-utbygging:

– Hvilke trusler og muligheter ligger i dette?

Dag 2:

VEKSTPOTENSIALET INNEN NÆRING I LEVANGER KOMMUNE

Banksjef Olav Salater og bedriftsrådgiver næring Einar Rønningen i Sparebank 1 SMN informerer:

Hvilke trender ser man, og hvordan skal man forholde seg til det?

Hvilke næringer har størst vekst?

KOMMUNEDELPLAN NÆRING

I 2017 ble det i samarbeid med Verdal kommune utarbeidet en Kommunedelplan for næring med Visjon: Livskvalitet og vekst. Sammen med øvrige kommunedelplaner inngår

Kommunedelplan næring i beslutningsgrunnlaget for økonomiplanen, hvor endelige beslutninger om gjennomføring av tiltak tas. Næringsplanen omhandler de områdene som kommunene har ansvar for, og som direkte eller indirekte påvirker utvikling av næringslivet i regionen. Unni Storstad, kommunalsjef for samfunn og utvikling, Levanger kommune informerer:

– Hva kan Levanger kommune gjøre for å legge til rette for vekst i Næringslivet?

– Hva mener næringslivet er viktig og ikke viktig i prioriteringer fra kommunens side?

NÆRING I TREHUSBYEN» OG «ATTRACTIVE NORDIC TOWNS»

Byantikvar Tove Nordgaard og næringssjef Håkon Okkenhaug informerer om prosjektene og hvilke muligheter som ligger her for næringslivet i regionen.

I DET STORE BILDET

– Hvilke muligheter ligger for Levanger i «Nye Trøndelag»?

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen deler sine betraktninger rundt dette.

Trude Nøst, direktør for plan og næring i Trøndelag Fylkeskommune.

Kort tekst….

INTERREG – STYRKE SAMARBEIDET

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser.  Sidsel Trønsdal, rådgiver, seksjon næring, Trøndelag Fylkeskommune orienterer:

– Interreg hva er det og hvilke muligheter finnes?

– Hva kan du lete etter over grensa som kan hjelpe deg videre?

Vi får også besøk fra representanter fra svenske interreg som kanskje vet mer om det finnes bedrifter med samme problemstillinger eller som kanskje har løsningen?

Med forbehold om endringer i programmet.
Se alle arrangement
Östersund