Tidspunkt

11. mars 2019

10:00 - 14:00

Påmelding

Pris: Gratis

Meld deg på her:

Orienteringsmøte for bedrifter som ønsker å levere varer og tjenester til Forsvaret.
Som et resultat av samarbeid mellom næringsforumene i Trøndelag, ønsker Stjørdal Næringsforum å invitere våre medlemmer til dette orienteringsmøtet.

Forsvarskoordinator i Trøndelag i samarbeid med Stjørdal Næringsforum inviterer operative ledere i alle deler av Trøndersk næringsliv til et orienteringsmøte om de mulighetene Forsvarsmarkedet, både innenlands og utenlands, skaper for Trøndelag.
I 2019 skal Forsvaret bruke nesten 30 milliarder kr på investeringer, driftsanskaffelser og tjenester. Varespekteret er alt mellom kampfly og toalettpapir.

Forsvaret har primært to avdelinger som har ansvaret for anskaffelser til Forsvarsstrukturen. Den ene avdelingen er Forsvarsmateriell (FMA) som har ansvaret for all investering i Forsvaret. Den andre avdelingen er Forsvarets Logistikkorganisasjon FLO) som har ansvaret for driftsanskaffelser til eksisterende struktur og materiell. Eksempelvis omsatte Forsvaret ved FLO nesten 700 millioner kr i Trøndelag under øvelse Trident Juncture 18.

Nøkkelen til å lykkes ligger i det sivil-militære samarbeidet. Forsvaret har de siste årene i stadig større grad satt fokus på totalforsvaret og utvikling av samarbeid med det sivile samfunn. Samtidig opplever mange i næringslivet at Forsvaret kan være vanskelig å komme i kontakt med. Trøndersk næringsliv har et meget stort vekstpotensial opp mot Forsvaret og trenger derfor å forstå hvordan systemet virker for bedre å komme i inngrep og sette seg i stand til å konkurrere som leverandør.

Disse kommer på møtet:

 

Fra FMA kommer Knut Herrefoss og Britt Laila Steinkjer og orienterer om FMA sine planer for investeringer, anskaffelser og industrisamarbeid inkludert avtaleverket mht gjenkjøp.

Fra FLO kommer Underdirektør Preben Ditleff Gundersen som vil orientere om systemet rundt strategiske sivil-militære avtaler, kontrakter i kommende 3-års periode og mulighetene dette skaper for alle aktører.

Det blir servert en enkel lunsj ifm møtet.

Grunnet servering, ønsker de påmelding. Meld deg på under.

Kontakt: Ebbe Deraas, [email protected] tlf 40021020

Se alle arrangement
Nord Universitet Stjørdal