Levanger Næringsfourm AS skal bidra til at vår region blir attraktiv for å starte og utvikle næringsvirksomhet. Vi skal samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass for næringslivet.

Som medlem av Levanger Næringsforum vil din virksomhet ta del i følgende fordeler:

  • Medlemspriser på alle arrangement, seminarer og kurs i regi av LNF AS
  • En møteplass som bidrar til nettverksbygging og faglig påfyll.
  • Tilgang til frokostmøter og medlemstreff 10-12 ganger pr. år
  • En felles front for påvirkning av rammebetingelser.
  • Bygge under samarbeid mellom næringsliv og offentlig forvaltning.
  • Aktiv næringspolitisk påvirkning.
  • Bistand til å løse felles utfordringer, gjennom prosjekt og aktiviteter.
  • Tilgang til spesielle medlemstilbud/samarbeidsavtaler som medlemmer tilbyr medlemmer

Sammen står vi sterkere, og i en hverdag med økt regional og nasjonal konkurranse er det viktigere en noen gang at vi utnytter og håndterer felles muligheter og utfordringer.

Prétor

Pretor Advokat AS

Alle medlemmer i Levanger Næringsforum AS får derfor et eksklusivt tilbud fra Pretor Advokat AS. Se vedlegget, og kontakt LNF`s kontaktperson Thomas Lidal Jamne hos Pretor (e-post: thomas@pretor.no) for nærmere avtale!

Les mer om tilbudet her!

Jobbint

Jobbint

Alle medlemmer i Levanger Næringsforum AS får derfor et eksklusivt tilbud fra Jobbint. Se vedlegget, og kontakt LNF`s kontaktperson Andreas Hjelmstad hos Jobbint (e-post: andreas@tlab.no) for nærmere avtale!

Les mer om tilbudet her!