Levanger Næringsfourm AS skal bidra til at vår region blir attraktiv for å starte og utvikle næringsvirksomhet. Vi skal samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass for næringslivet.

Som medlem av Levanger Næringsforum vil din virksomhet ta del i følgende fordeler:

  • Medlemspriser på alle arrangement, seminarer og kurs i regi av LNF AS
  • En møteplass som bidrar til nettverksbygging og faglig påfyll.
  • Tilgang til frokostmøter og medlemstreff 10-12 ganger pr. år
  • En felles front for påvirkning av rammebetingelser.
  • Bygge under samarbeid mellom næringsliv og offentlig forvaltning.
  • Aktiv næringspolitisk påvirkning.
  • Bistand til å løse felles utfordringer, gjennom prosjekt og aktiviteter.
  • Tilgang til spesielle medlemstilbud/samarbeidsavtaler som medlemmer tilbyr medlemmer

Sammen står vi sterkere, og i en hverdag med økt regional og nasjonal konkurranse er det viktigere en noen gang at vi utnytter og håndterer felles muligheter og utfordringer.

Prétor

Pretor Advokat AS

Alle medlemmer i Levanger Næringsforum AS får derfor et eksklusivt tilbud fra Pretor Advokat AS. Se vedlegget, og kontakt LNF`s kontaktperson Thomas Lidal Jamne hos Pretor (e-post: [email protected]) for nærmere avtale!

Les mer om tilbudet her!

Jobbint

Jobbint

Alle medlemmer i Levanger Næringsforum AS får derfor et eksklusivt tilbud fra Jobbint. Se vedlegget, og kontakt LNF`s kontaktperson Andreas Hjelmstad hos Jobbint (e-post: [email protected]) for nærmere avtale!

Les mer om tilbudet her!

Gavekort

Gavekort for Magneten og medlemsbedrifter i LNF AS

Som medlem av Levanger Næringsforum AS, har din bedrift mulighet til å la dine kunder benytte gavekort for Magneten og Levanger Næringsforum AS.

Det elektroniske gavekortet kan benyttes i alle butikkene på Magneten, og i utsalgssteder hos medlemsbedrifter av Levanger Næringsforum AS (se etter merke på inngangsdør). Kortet brukes som et vanlig betalingskort.

Dersom du ikke allerede er knyttet opp mot ordningen, men har lyst til at dine kunder har mulighet til å benytte gavekortet hos deg, sender du en e-post for å få tilsendt registreringsskjema.

Det tar ca. 1 uke fra du sender inn skjemaet til alt er oppe og går. Det er ingen kostnader forbundet med å knytte seg til ordningen.

Du vil også få et klistremerke som du kan sette på døra som viser at dine kunder kan benytte gavekortet i din butikk.

NB! Det er foreløpig ikke mulig for utsalgssteder som benytter iZettle å benytte gavekort-ordningen.