Vårt formål:

Levanger Næringsforum AS (LNF AS) er et frittstående og selvstendig selskap som har som formål å bevare og utvikle regionen som et godt sted å drive næringsvirksomhet, å bo samt å få kulturelle opplevelser. Vi ønsker å bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter samt skape et godt grunnlag for nyetableringer.

Vi er en nettverksbedrift som er opptatt av samarbeid i vår egen region, men som også jobber tett med alle næringsforum rundt oss.

Ta gjerne kontakt!
Nettverksbygging

Nettverksbygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Jo mer du hjelper dine samarbeidspartnere til suksess, jo større er sjansene for egen suksess!
Levanger Næringsforum AS skal legge til rette for attraktive møteplasser for næringslivet på Innherred.

Næringspolitisk talerør

Samspillet mellom offentlige myndigheter og næringslivet kan være avgjørende for næringsutviklingen i regionen. Levanger Næringsforum AS skal være en pådriver i regional næringspolitikk. Dette gjennom å være en høringsinstans i de politiske prosessene, og finner det naturlig å være en sentral aktør i utviklingen av regional utviklingsplan. LNF AS skal også være en pådriver for å styrke samspillet mellom ulike utviklingsaktører i regionen.

Fornying og utvikling

Levanger Næringsforum AS skal bidra til økt kompetanseheving i medlemsbedriftene gjennom kurs og seminarer rettet mot medlemsbedriftene.

Vi er LNF AS

Ansatte i Levanger Næringsforum

Ranka E. Kvarving
Ranka E. Kvarving

Prosjektleder, E-post: [email protected], Tlf: 910 03 987

Ved spørsmål kan også styreleder i Levanger NF kontaktes.

Liste over dagens styre

StillingNavnMobilE-post
StyrelederJon Arne Sand+47 907 07 188[email protected]
StyremedlemGøril Aas Hustad+47 922 23 537[email protected]
StyremedlemUnni Storstad+47 971 47 820[email protected]
StyremedlemLasse Kjønstad+47 900 93 420[email protected]
StyremedlemEinar Rønningen+47 482 44 701[email protected]
StyremedlemIngrid Myhre+47 950 74 700[email protected]
StyremedlemTerje Brenne+47 975 54 625[email protected]